ЛЯТУЧЫ УНІВЕРСІТЭТ
Лекцыя «Невядомая велічыня: чытаем верш»

Публічная лекцыя паэта і мысляра Алеся Разанава з Цыкла адкрытых лекцый Лятучага Ўніверсітэта “Галоўнае пытанне”.

Адбылася 11 лістапада 2015 года

“Вялікі алхімік сэнсу” Алесь Разанаў запрашае да чытання верша і пошуку сэнсаў — прамоўленых у ім відавочна і тых схаваных, яшчэ непамысных, якія чакаюць сваго кантэксту, гатовыя адгукнуцца на імпульсы новых асацыяцый. Такая свайго роду археалагічная праца з тэкстам патрабуе ад чытача адмысловага зроку і слыху, здольных утрымліваць гэтую сэнсавую напластаванасць. У пэўны момант можна нават адчуць сваю несувымернасць таму сусвету, які адкрывае перад намі герменеўтыка верша. Але варта затрымацца на гэтым памежжы сваіх магчымасцей розуму і таго немагчымага і пакуль непазнанага, бо менавіта там і ўзнікаюць “галоўныя пытанні”.

Канспект лекцыі http://fly-uni.org/content/kanspekt-lekcyi-ales-razanau-nevyadomaya-velichynya-chytaem-versh

Алесь Разанаў
Выкладчык Алесь Разанаў
Водгукі